Provize a poplatky

Provize za zprostředkování prodeje Jednotky:

5% z prodejní ceny bytu, domu, pozemku + DPH, minimálně však 50.000,- + DPH. Provizi standardně hradí kupující, pokud se neujedná jinak. V individuálních případech může být cena ponížena. 

• Rezervační záloha, resp. blokační záloha se stanovuje individuálně, vždy však mininálně 20.000,- Kč.

• Nárok na provizi ze zprostředkování prodeje vzniká uzavřením kupní smlouvy. Provize se započítává vůči složené rezervační, resp. blokační záloze.

Provize za zprostředkování pronájmu Jednotky nebo Domu:

• Provize za zprostředkování nájmu činí částku ve výši jednoho (1) měsíčního nájmu + DPH, minimálně však 5.000,-Kč. Provizi hradí nájemce, pokud se nedomluví s pronajímatelem jinak. Výjimky jsou uvedeny v poznámce inzerce na webu VITOM Group.

• Rezervační záloha, resp. blokační záloha činí částku ve výši jednoho (1) měsíčního nájmu + DPH. Nárok na provizi vzniká, když je podepsána smlouva o pronájmu. Provize se započítává vůči složené rezervační, resp. blokační záloze.

Pro Developery:

• Při výhradním zastoupení developera, kdy VITOM Group zajišťuje kompletní správu nad projektem

- Marketing

- Mangement

- Právní servis

je cena závislá na počtu jednotek v projektu a je v rozmezí od 5% do 3% + DPH.

• Při nevýhradním zastoupení developera, kdy VITOM Group nezajišťuje kompletní správu nad projektem je cena závislá na počtu jednotek v projektu a je stanovena v rozmezí od 3% do 1,5% + DPH.
 
 

Správa nemovitostí

 
• Interní správa nemovitostí (s garancí nájmu)
Cena stanovena individuálně v závisloti na počtu jednotek ve správě (cca 20% z ceny nájmu)
 
• Externí správa nemovitosti
Cena stanovena na 500,-Kč měsíčně za 1 jednotku.
 
O službě správa nemovitostí čtěte ZDE